Informatie huidige emissie

MKB Obligaties, aantrekkelijke belegging in Nederlands MKB

MKB Fonds introduceert u wederom, na het succes van de voorgaande uitgiftes, de MKB Obligaties waarmee u op een verantwoorde wijze investeert in Nederlandse MKB-bedrijven; de motor van de economie.

MKB Obligaties

Er worden drie klassen MKB Obligaties uitgegeven, klasse A, B en C. De rentevergoeding bedraagt voor de klasse A, B en C respectievelijk 5,3%, 5,6% en 6% per jaar. De rente wordt ieder kwartaal uitgekeerd. Daarnaast heeft u recht op een eenmalige bonusrente van 0%, 3% of 6%. Lees het prospectus voor de voorwaarden.

MKB ObligatiesKlasse AKlasse BKlasse C
ISIN-CodeNL0015000Z39NL0015000Z47NL0015000Z54
Nominale waarde€ 1.000€ 5.000€ 10.000
Minimale afname15 stuks (€ 15.000)10 stuks (€ 50.000)10 stuks (€ 100.000)
LooptijdMaximaal 9 jaarMaximaal 9 jaarMaximaal 9 jaar
Aflossing100%100%100%
Vaste rente (per jaar)5,3%5,6%6%
Bonusrente (eenmalig)0%, 3% of 6%0%, 3% of 6%0%, 3% of 6%
Totaal rendement (per jaar)*5,40%, 5,67% of 5,94%5,71%, 5,98% of 6,24%6,13%, 6,39% of 6,65%

* Dit betreft het effectieve rendement per jaar wordt gemeten over de gehele looptijd (9 jaar).

Rekenvoorbeeld

Stel u investeert € 100.000, dan koopt u 10 stuks MKB Obligaties van klasse C. Dan ontvangt u een vaste rente van € 1.500 per kwartaal, ofwel 6% per jaar. Daarnaast heeft u recht op een eenmalige bonusrente oplopend tot € 6.000 (6%). Uw effectieve rente over de gehele looptijd kan daarmee oplopen tot 6,65% op jaarbasis.

Looptijd & aflossing

De MKB Obligaties hebben een looptijd van negen jaar, maar zijn naar keuze van de uitgevende instelling geheel of gedeeltelijk vervroegd en boetevrij aflosbaar vanaf vier jaar. Bij een vervroegde aflossing heeft u in totaal minder rente ontvangen, omdat de looptijd korter is dan negen jaar.

Verhandelbaarheid

De MKB Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar via het online handelsplatform van Captin (voormalig onderdeel van Van Lanschot). De transactiekosten bedragen 1%. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen.

Belangrijke kenmerken

 • ✓ Jaarlijkse nominale rente: 5,3%, 5,6% of 6% per jaar
 • ✓ Eenmalige bonusrente: maximaal 6%
 • ✓ Verhandelbaar via Captin (voormalig onderdeel van Van Lanschot)
 • ✓ Rentebetaling per kwartaal
 • ✓ Looptijd negen jaar (vanaf vier jaar vervroegd aflosbaar)
 • ✓ Investeren in Nederlandse familiebedrijven
 • ✓ Dit zesde fonds start met 40% solvabiliteit
 • ✓ MKB Obligaties starten met 167% dekking
 • ✓ Deelname mogelijk vanaf € 15.000
 • ✓ Maximale obligatie-uitgifte: € 15 miljoen
 • ✓ Lees het prospectus voor de risico’s

Inschrijf- en toewijzingsprocedure MKB Obligaties

De uitgifte van de MKB Obligaties is gestart op 28 september 2022 en beperkt tot €15 miljoen. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van inschrijving. De eerste 50 inschrijvingen zijn zonder 1% emissiekosten.

Direct online inschrijven?
Klik hier
Of download het inschrijfformulier hier.

Wilt u liever vrijblijvend reserveren?
Klik dan hier

Uw aankoopbeslissing moet worden genomen op basis van het prospectus, welke kosteloos verkrijgbaar is per post of te
downloaden.

Fonds start met 40% solvabiliteit en de MKB Obligaties met 167% dekking

Bij een volledige uitgifte start het fonds met een omvang van € 25 miljoen, waarvan € 15 miljoen MKB Obligaties en € 10 miljoen eigen vermogen. Hierdoor start het fonds met een solvabiliteit van 40% en de MKB Obligaties met een dekkingspercentage van 167%.

Het eerste jaar zullen deze percentages licht afnemen door de (aanloop)kosten die het fonds maakt, terwijl verwacht wordt dat deze percentages sterk zullen toenemen zodra alle participaties verworven zijn.

MKB Fonds investeert zelf ook mee

De initiatiefnemer en haar team zullen ten minste 5% investeren in het eigen vermogen van fonds, ofwel € 500.000 bij een volledige uitgifte. Dit vermogen is volledig achtergesteld aan de MKB Obligaties. Deze investering onderstreept het vertrouwen van het team in een goede

afloop van het fonds en daarmee de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen aan de obligatiehouders.

Geen uitkeringen aan aandeelhouders

Tijdens de looptijd van de MKB Obligaties zal de uitgevende instelling geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Hierdoor blijven alle middelen beschikbaar voor uitkeringen aan de obligatiehouders.

Gespreide portefeuille

De gelden van de MKB Obligaties zullen worden aangewend om te participeren in circa 10 volwassen Nederlandse MKB-bedrijven. Het fonds zal zich met name richten op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging, waarbij de voorkeur uit gaat naar familiebedrijven actief in sectoren zoals groothandel en (IT-)dienstverlening.

Het fonds neemt alleen belangen in bedrijven met bewezen marktposities en goede vooruitzichten en die voldoen aan haar strenge investeringscriteria. Desondanks kunnen de resultaten van deze bedrijven afnemen, waardoor zij lagere opbrengsten voor het fonds genereren en/of in waarde dalen. Het fonds zal niet investeren in startende ondernemingen (‘startups’), of vastgoed-, horeca, landbouwen de bouwsector. MKB-bedrijven zijn in tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven niet dagelijks verhandelbaar zijn en dus illiquide.

Gebruik van externe financiering bij bedrijven
Het uitgangspunt is dat circa 50% van de overnamesom van een MKB-bedrijf gefinancierd wordt met externe financiering (zoals een bank) die preferent qua rangorde is aan de investering van het fonds. Hierdoor kan het fonds (tweemaal) meer spreiding aanbrengen in haar portefeuille.


Geen domino-effect mogelijk
Het fonds heeft geen schulden, anders dan de MKB Obligaties. Wel zullen de bedrijven externe schulden hebben als gevolg van de overname. Het fonds zal echter nimmer garanties of zekerheden verstrekken aan een derde (waaronder een bank). Ook geven de participaties (MKB-bedrijven) onderling geen garanties of zekerheden af. In alle gevallen is het debiteurenrisico per participatie beperkt tot maximaal de totale investering in een participatie. Er kan derhalve geen domino-effect plaatsvinden, waarbij een mogelijk faillissement van een participatie de continuïteit van de andere participaties in gevaar brengt.

Fonds start met 40% solvabiliteit en de MKB Obligaties met 167% dekking

Bij een volledige uitgifte start het fonds met een omvang van € 25 miljoen, waarvan € 15 miljoen MKB Obligaties en € 10 miljoen eigen vermogen. Hierdoor start het fonds met een solvabiliteit van 40% en de MKB Obligaties met een dekkingspercentage van 167%.

Het eerste jaar zullen deze percentages licht afnemen door de (aanloop)kosten die het fonds maakt, terwijl verwacht wordt dat deze percentages sterk zullen toenemen zodra alle participaties verworven zijn.

MKB Fonds investeert zelf ook mee

De initiatiefnemer en haar team zullen ten minste 5% investeren in het eigen vermogen van fonds, ofwel € 500.000 bij een volledige uitgifte. Dit vermogen is volledig achtergesteld aan de MKB Obligaties. Deze investering onderstreept het vertrouwen van het team in een goede

afloop van het fonds en daarmee de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen aan de obligatiehouders.

Geen uitkeringen aan aandeelhouders

Tijdens de looptijd van de MKB Obligaties zal de uitgevende instelling geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Hierdoor blijven alle middelen beschikbaar voor uitkeringen aan de obligatiehouders.

Risico’s

Beleggen in deze obligaties brengt financiële risico’s met zich mee, zoals gebruik van bancaire financiering bij de bedrijven, ongelijke looptijd fonds en obligaties en illiquide bezittingen. Als gevolg van deze risico’s is mogelijk dat het fonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen, waardoor de obligaties kunnen in waarde kunnen dalen of u kunt een deel van u inleg kunt verliezen. Voor een volledig overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus.

Inschrijf- en toewijzingsprocedure MKB Obligaties

De uitgifte van de MKB Obligaties is gestart op 28 september 2022 en beperkt tot € 15 miljoen. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van inschrijving. De eerste 50 inschrijvingen zijn zonder 1% emissiekosten.

Direct online inschrijven? Klik hier.

Of download het inschrijfformulier hier.

Om geheel vrijblijvend MKB Obligaties te reserveren en/of informatie aan te vragen, klik hier

Disclaimer